Dit terapiforløb

Alle terapiforløb er forskellige i indhold og dog er det muligt at opdele terapisessionerne i hovedgrupper i en logisk rækkefølge og give en overordnet beskrivelse af det forløb du kan forvente.
Nedenfor har jeg kort beskrevet grundstrukturen i et individuelt psykoterapeutisk forløb, som måske kan give et brugbart overblik for dig.

  • Udgangspunkt
  • Retning
  • Fordybelse
  • Erfaring
  • Forandring
  • Afslutning

I løbet af de første sessioner vil du modtage uddybende materiale om dit terapiforløb. Vi vil bruge det som et anker til at ….

Dit arbejde

Mellem sessionerne vil det stof vi har arbejdet med, fortsætte i dig. Du vil helt naturligt reflektere over indholdet i forrige terapisessioner og du gør vigtige erkendelser og erfaringer.

For at gøre den terapeutiske virkning dybere og få integreret det nye, kan jeg anbefale, at du regelmæssigt gør personlige noter i form af fx tekst eller tegninger eller på anden måde. Det er noget jeg vil guide dig i, så du får det bedste udbytte.

Måder vi forandre os på

Det er min erfaring, at positiv, personlig, varig forandring sker på flere forskellige måder – som ofte i kombination. I løbet af din terapi vil jeg sikre mig, at du også får denne viden med dig ….