Individuel psykoterapi

Metoder

I psykoterapi er samtalen det bærende element. For at skabe ny bevidsthed og forandring, vil samtalen ofte på en naturlig måde blive understøttet med fx

  • Kropssansning hvor der gives bevidst opmærksomhed til fysiske tilstande og ændringer
  • Udførelse af specifikke øvelser for at lære og udnytte tilgængelige kropslige ressourcer

 

 

  • Inddragelse af drømme og arbejde med disse
  • Stolearbejde / rollespil hvor der fx føres samtale med imaginære personer
  • Aktiviteter i form af tegning/maling
  • Nærværstræning, meditation og/eller visualiserin

Terapiformen

Integrativ tilgang til terapi ved at vælge, kombinere og anvende to eller flere terapiformer undervejs i et samlet terapiforløb, så terapien tilpasses temaet og klienten.

Kropsorienteret Psykoterapi (Bodynamic), hvor samtale kombineres med opmærksomhed på kroppen og arbejde med kroppen, så de specifikke ressourcer der er behov for, bliver styrket helt konkret.

Humanistisk Terapi, hvor samtale understøttes af den personlige kontakt der særligt har fokus på autencitet, empati og en positiv indstilling til klienten og dennes iboende ressourcer og evne til selv at udvikle det der er behov for.

Choktraume Terapi (Bodynamic), hvor der specifikt arbejdes med behandling og forløsning af choktraumer/PTSD samt opbygning af nye, nødvendige ressourcer.

Psykodynamisk samt Kognitiv/adfærdsmæssig tilgang til terapi.