Inspiration & nyheder

Her vil du løbende kunne se nyheder, og læse artikler.

Parterapi

I løbet af 2017 starter parterapi op i Samtalens Hus.

Der arbejdes udfra den imago-terapeutiske ide, som bl.a. anvender spejling, og aktiv lytning. Dette redskab hjælper til at forstå, og tage ansvar for hvem i er, hver især, i forholdet.

Gennem en styret dialog – med parterapeuten som vejleder – skabes der mulighed for at udvikle både den åndelige, følelsesmæssige og lidenskabelig dimension i forholdet til et andet menneske.

Dialogen er det bærende element, hvor fortælling, spejling, anerkendelse og indlevelse er de vigtige elementer i den indbyrdes forståelse og dermed accept af forskelligheder og ligheder.

De første parterapeutiske forløb gennemføres til en reduceret pris og de indledes med gratis introduktionsaften, som giver overblik  over indhold og forløb.

Ring gerne til mig og høre nærmere.