Choktraumebehandling

Behandling af Choktraumer, PTSD-tilstande og krisehjælp

I den individuelle psykoterapi kan temaet/målet specifikt handle om at forløse tidligere traume- og chockoplevelser, PTSD tilstande eller direkte krisehjælp her-og-nu.
Metoden og forløbet vil have en særlig struktur og i arbejdet med at forløse chok og traumer lægges der stor vægt på at genetablere ressourcer, indre styrke og følelsen af kontrol.

Der arbejdes med at udtrykke, rumme og forløse uvirkelighedsfølelser, handlingslammelse, tomhed, angst, sorg, vrede, ensomhed og meningsløshed, der er knyttet til chokket.
Der vil indgå både samtale og især kropsarbejde.

TERAPIFORMEN

CHOKTRAUMETERAPIEN er en terapiform, der er udviklet af Bodynamic i samarbejde med Peter A. Levine (SE). Forløbet er ressourceorienteret, så du kan genvinde dine færdigheder til at navigere i din tilværelse og genfinde din iboende kapacitet til at regulere dit nervesystem – Sådan som du hele tiden har været vant til at gøre det, uden at tænke over det.